Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σχόλια για το κείμενο του δασολόγου Γεράκη Βαρύτη σχετικά το δάσος του Κοτζαορμάν]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 172