Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγή στο κείμενο που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 167