Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Ένας επαγγελματικός οδηγός του 1910. Κομοτηνή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 138