Είστε εδώ

Σταλίδης Κώστας Γ., «Λαϊκά γλωσσικά στοιχεία στη (λόγια) ποίηση του Κώστα Βάρναλη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 66-68