Είστε εδώ

Μαμώνη Κυριακή, «Το ποιητικό έργο του Γεωργίου Βιζυηνού», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 42-50