Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «1. Γλαύκη. Πλαστικά στοιχεία της παραδοσιακής μορφολογίας», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 188