Είστε εδώ

Γκερτζίκη Άρτεμη, «Οκτώ ποιήματα. 4. [Ανάμεσα απ' αφίσες αερικά]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 61