Είστε εδώ

Γκερτζίκη Άρτεμη, «Οκτώ ποιήματα. 1. [Μια λέξη σου θαλασσινή]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 61