Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Εφτά ποιήματα. Ο πνιγμένος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 31