Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το κτίριο της Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης, την εποχή που χτιζόταν», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 5-6