Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Ορφανοτροφείο Αρρένων Ξάνθης και το Ορφανοτροφείο Θηλέων Ξάνθης, Εποχή 1930», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. (εξώφυλλο)