Είστε εδώ

Πάντος Π.Α., «IV Semaines Philippopolitaines de l'histoire et de la culture Thrace», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 244-246