Είστε εδώ

Σπανός Κώστας, «Ένας φιλικός από την Άβυδο της Θράκης. Θωμάς Σταυρής (1770-;)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 140-141