Είστε εδώ

Μουσοπούλου Ευγενία, «ΙΙΙ. [Μια κόκκινη κηλίδα μέσα στη θάλασσα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 111