Είστε εδώ

Γκερτζίκη Άρτεμη, «Τρία ποιήματα. ΙΙ. [Ένα μεγάλο καλοκαίρι]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 107