Είστε εδώ

Βασιλειάδης Νικόλαος, «Δυο ώρες εις το Δρομοκαΐτειον. Σκηναί μεταξύ ιατρού, φιλοσόφου και καλλιτέχνιδος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 60-66