Είστε εδώ

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, «Φιλοσοφία και επιστήμη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 41-42