Είστε εδώ

Μιχαηλίδης Νίκος, «Παλιά σπίτια στην Ξάνθη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 26