Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ανθεμωτή επίστεψη από τα Αρχαία Άβδηρα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. (εξώφυλλο)