Είστε εδώ

«Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 213