Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σωτήρης Βογιατζής]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 146