Είστε εδώ

Μπρούμπης Ζήσης, «[Φωτογραφία 3]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 128b