Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Σχόλιο για τις έξι ένθετες φωτογραφίες του Ζ.Μπ. (= Ζήσης Μπρούμπης)]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 128a