Είστε εδώ

Σιούτης Παναγιώτης, «18 ποιητικές παρουσίες. Γη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 128