Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «18 ποιητικές παρουσίες. Τρία ποιήματα. 1. [Μέσ' απ' το μάτι μου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 125