Είστε εδώ

Λειβαδίτης Χ.Α., «18 ποιητικές παρουσίες. Τέσσερα ποιήματα. ΙΙΙ. [Τα χελιδόνια πεθάνανε στο νότο]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 123