Είστε εδώ

Κατσάς Θανάσης, «18 ποιητικές παρουσίες. Τέσσερα ποιήματα. Προσδιορισμός», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 121