Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «18 ποιητικές παρουσίες. Δυο ποιήματα. Εγερτήριο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 120