Είστε εδώ

Γκερτζίκη Άρτεμη, «18 ποιητικές παρουσίες. Τέσσερα ποιήματα. 2. [Την τελευταία σου γλυκειά απόγνωση]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 119