Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ευάγγελος Ι. Λάμπρου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 101