Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χάρης Καμπουρίδης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 72