Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «10. Dolmen με πλευρικό άνοιγμα στην περιοχή Κατρωνιάς», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 66