Είστε εδώ

Γερμίδης Άγγελος, «Μια παράδοση για την ίδρυση της Ξάνθης και τους πρώτους οικιστές της», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 45-46