Είστε εδώ

Σνωκ Κωνσταντίνος, «Μακεδονία-Θράκη. Τύποις Νικολαΐδου, Τσιμισκή 9, Θεσσαλονίκη 1942 (απόσπασμα σελ. 141-145). Η Ξάνθη », Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 43-44