Είστε εδώ

Κομνηνός-Σακάλογλου, «Άποψη της Ξάνθης, τη δεκαετία του 1950», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 33