Είστε εδώ

Μπρούμπης Ζήσης, «Φθινόπωρο – Άνοιξη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. (εξώφυλλο)