Είστε εδώ

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος, «Παρατηρήσεις στην επιγραφή του Εζέροβο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 88-89