Είστε εδώ

Παπαϊωάννου Αλέξανδρος, «Το χρυσό δαχτυλίδι του Eserovo», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 82-87