Είστε εδώ

Πάντος Π.Α., «Ιστορική τοπογραφία του Νομού Ξάνθης. Προσθήκες-συμπληρώματα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 76-81