Είστε εδώ

Σιούτης Παναγιώτης, «Ποιήματα. III. Traffic», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 62