Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Επεξεργασία καπνού στην Ξάνθη, το 1913. [Από το περ. Μηνιαία Εικονογραφημένη Ατλαντίς, Νέα Υόρκη, Ιούλιος 1913] », Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. (εξώφυλλο)