Είστε εδώ

Σιούτης Παναγιώτης, «Ποιήματα. Α. [Τα όνειρά μας]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 134