Είστε εδώ

Σιούτης Παναγιώτης, «Ποιήματα. B. [Άλλαξες το κλείθρο στην καρδιά σου φαίνεται]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 134