Είστε εδώ

Μουσοπούλου Ευγενία, «2. [Χαιρόμουν όταν ζωγράφιζες, μα τώρα γιατί, τώρα γιατί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 132