Είστε εδώ

Éluard Paul, «Ελευθερία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 131