Είστε εδώ

Γκερτζίκη Άρτεμη, «Θυμάσαι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 129