Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τα ταμπάχανα στην Ξάνθη. Σήμερα ανεγείρονται οι προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 13