Είστε εδώ

Μπλάτσιος Χαρίλαος, «Άνθρωποι και κέντρα ψυχαγωγίας στην Ξάνθη, το 1911. Τρεις επιστολές που αναφέρονται στο άρθρο του Στ. Ιωαννίδη Ένας επαγγελματικός οδηγός του 1910-11. Επαγγέλματα και επαγγελματίες της Ξάνθης (Θρακικά Χρονικά, τεύχος 32/1975-1976, σελ. 27-41). [2η επιστολή]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 12-14