Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Σημείωση», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 6