Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σχόλιο για την πρώτη παράσταση του θεατρικού έργου του Arrabal]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 132